Green ideas

Ekologia to sprawa niezwykle istotna. Angażujemy się w działania, mające na celu poprawę jakości powietrza. W naszym portfolio znajdują się projekty takie jak wymiana starych kotłów węglowych na gazowe w Elektrociepłowni Huty „Sendzimira” w Krakowie, czy budowa Instalacji Odsiarczania Spalin na terenie Elektrociepłowni Huty Katowice w Dąbrowie Górniczej. Przeprowadzamy rewitalizacje terenów poprzemysłowych restrukturyzując przestarzałe instalacje, wpływając na poprawę jakości powietrza. W naszych realizacjach wykorzystujemy materiały przyjazne naturze, nie zawierające szkodliwych substancji, ponieważ wiemy, że nasze świadome decyzje mają decydujący wpływ na środowisko. Cały czas pogłębiamy wiedzę z zakresu ekologii tak, aby stanowić inspirację i wzór dla naszych klientów oraz kolegów inżynierów.