BIO Pharma

Klient
PFIZER

BIO Pharma - kompleks farmakologiczny z laboratoriami, budynkiem produkcyjnym oraz zapleczem magazynowym. Całkowita powierzchnia terenu wynosi 28 akrów, z czego obiekt pilotażowy obejmował 9 akrów. Kompleks Mab SFF będzie umożliwiać przeprowadzanie trzeciej fazy testów klinicznych oraz wytwarzanie i lansowanie leków z wykorzystaniem namnażania komórek ssaków. W budynku produkcyjnym zaprojektowano i zrealizowano ponad 2500m2 pomieszczeń czystych oraz 800m2 powierzchni laboratoryjnej. Projekt jako realizacja inwestycji został zakończony sukcesem i dostał najwyższą notę w skali ocen inwestycyjnych prowadzonych przez ostatnie 10 lat.