Pfizer SDD - ośrodek

Klient
Pfizer

Kilo Technology Laboratory (KTL) - Rozbudowa istniejącego budynku produkcyjnego z funkcją pomieszczeń czystych dla Pfizer Global Process Development Centre. Zakres prac projektowych: projekt architektoniczno- budowlany, projekt wykonawczy, model 3d.