POLPHARMA S.A.

Klient
Polpharma S.A.

 • Opracowanie projektu wykonawczego Instalacji dystrybucji wody uzdatnionej w budynku DPFS IIIp. na potrzeby Centralnego Laboratorium Kontroli Jakości
 • Projekt wykonawczy modernizacji DUR (DPFS) – instalacja sprężonego powietrza
 • Projekt wykonawczy wymiany suszarki próżniowej w H-17 Polpharma Zakład API”
 • Opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych budowy Magazynu H13 o regulowanych parametrach środowiskowych
 • Opracowanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych adaptacji Magazynów ZREW na Magazyn o regulowanych parametrach środowiskowych
 • Opracowanie dokumentacji projektowej dodatkowego Zespołu Pomieszczeń Poboru Prób, rozbudowy szatni i stołówki w budynku MWS
 • Opracowanie analizy Atex dla pomieszczenia 2.51A w budynku DPFS (Departament Produkcji Form Suchych) w celu lokalizacji w tym pomieszczeniu urządzeń
 • Projekty wykonawcze związanych z modernizacją obszarów na poziomie IVp. oraz Vp. istniejącego Budynku DPFS (Wykonanie 3 odrębnych projektów wykonawczych przebudowy pomieszczeń w budynku FS-II (DPFS)
 • Projekt wykonawczy dla przebudowy 2 poz. budynku DPFS na potrzeby socjalno-biurowe „Departamentu Produkcji Form Stałych” oraz przebudowy 2 poz. budynku DPFS na potrzeby pomieszczeń pomocniczych Centralnego Laboratorium KJ”
 • Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy modernizacji Hali nr 1 w Oddziale Półtechniki Doświadczalnej - Laboratorium „KiloLab”
 • Przebudowa budynku DPFS na potrzeby Centralnego Laboratorium Kontroli Jakości