Projekt Sieci ciepłowniczych w Sosnowcu

Sektory
Klient
TAURON

Opracowanie dokumentacji projektowej ze wszystkimi uzgodnieniami, decyzjami, uprawomocnionymi pozwoleniami na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego, dla przebudowy grupowych węzłów cieplnych na największych osiedlach w Sosnowcu: Piastów, Kilińskiego, Jagiellońska, Legionów. Łączna długości projektowanych sieci wyniosła ponad 6 km.