Chłodnia wentylatorowa EC Tychy

Sektory
Klient
...

Chłodnia typu EW487 4.0 o mocy chłodniczej 6352 m3/h wody od temperatury 25,170C do 170C przy temperaturze wilgotnego termometru 10,00C o wymuszonym ciągu przeciwprądowym w konfiguracji 3 komorowej. GF projekt opracował ekspertyzę stanu technicznego remontu drewnianej konstrukcji chłodni wentylatorowej z uwzględnieniem nowych technologii poprawiających sprawność technologiczną obiektu. Projekt zakładał remont chłodni z podziałem na etapowe wyłączenie z ruchu technologicznego oraz wymianę filtrów.