Modernizacja układu wody chłodzącej w ZW Kraków.

Sektory
Klient
TAMEH

W ramach przedsięwzięcia zmodernizowano układ wody chłodzącej. Wyremontowano chłodnię niską. W pierwszym etapie wykonano prace przywracające możliwości produkcyjne chłodni. Zmodernizowano układ wody chłodzącej. Część pomp wody chłodzącej wymieniono na nowe, a pozostałe poddano remontowi kapitalnemu. Również chłodnia niska została poddana remontowi kapitalnemu.