Wykonanie Projektu Budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę dla zadania budowy kotłów gazowych wraz z gospodarkami pomocniczymi w ZW Kraków ul. Ujastek 1.

Sektory
Klient
TAMEH

Przedsięwzięcie modernizacji instalacji polegało na budowie dwóch nowych kotłów o mocy 120 MW t każdy. Przystosowanie instalacji do wymagań środowiskowych zrealizowano poprzez zastąpienie istniejących kotłów spalających węgiel kamienny, kotłami przystosowanymi do spalania gazu wielkopiecowego i gazu koksowniczego. Jako paliwo uzupełniające do kotłów przewidziano gaz ziemny wysokometanowy. Modernizacja instalacji pozwoliła na energetyczne wykorzystanie całości nadwyżek gazu wielkopiecowego wytwarzanego w instalacji do produkcji surówki żelaza w ArcelorMittal Poland S.A. i gazu koksowniczego wytwarzanego w koksowni ArcelorMittal Poland S.A. W zakres przedsięwzięcia modernizacji instalacji do spalania paliw weszły:

  • Budowa dwóch nowych kotłów, każdy o nominalnej mocy wprowadzonej w paliwie 120 MW t , opalanych gazami procesowymi: gazem koksowniczym i gazem wielkopiecowym oraz gazem ziemnym.
  • W celu spalania w kotle wyłącznie paliw gazowych zainstalowano nowe niskoemisyjne palniki do głębokiej redukcji NO x. Po realizacji przedsięwzięcia do opalania kotłów nie stosuje się węgla kamiennego, w związku z czym w instalacji nie używa się siarki wykorzystywanej kiedyś w procesie kondycjonowania spalin. Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykazały, że emisja zanieczyszczeń z zakładu nie powoduje już przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu. Po realizacji przedsięwzięcia w instalacji spalane są wyłącznie paliwa gazowe. Nie powstają odpady paleniskowe, w związku z czym nie wykorzystuje się wody przemysłowej do hydrotransportu odpadów paleniskowych.