Instalacja odsiarczania spalin- Huta Katowice- Dąbrowa Górnicza

Sektory
Klient
TAMEH

GF Projekt wykonał projekt budowlany instalacji odsiarczania spalin (IOS) oparty na technologii półsuchego odsiarczania spalin, która to metoda jest jedną z najbardziej zaawansowanych dostępnych obecnie na rynku, gwarantująca wysoką skuteczność redukcji emisji zarówno w zakresie odsiarczania spalin, jak i pyłów. Instalacja w ZW Nowa oczyszcza 1 600 000 Nm3 spalin na godzinę i jest jedną z największych instalacji półsuchego odsiarczania spalin w Europie. W skład kompleksowej instalacji wchodzi również instalacja katalitycznego odazotowania spalin (SCR) pozwalająca sprostać coraz bardziej wymagającym regulacjom w zakresie emisji tlenków azotu (NOx). Do podgrzewania spalin dolotowch do instalacji SCR wykorzystano gazy wielkopiecowe pochodzące z dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland. Instalacje (IOS) i (SCR) gwarantują utrzymanie poziomu SO2, pyłów i NOx w spalinach odpowiednio poniżej 180 mg/Nm3, 10 mg/Nm3 oraz 190 mg/Nm3. To pozwoli na całkowitą zgodność z unijną dyrektywą dotyczącą emisji przemysłowych (ang. IED – Industrial Emissions Directive) oraz sprostać coraz bardziej rygorystycznym przepisom dotyczącym ochrony środowiska przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodnych dostaw energii elektrycznej i czystego powietrza.