Instalacja odsiarczania spalin w Dąbrowie Górniczej

Sektory
Klient
ACCELORMITTAL

W instalacji odsiarczania spalin wykorzystaliśmy do podgrzewania spalin możliwość zasilania palników wszystkimi rodzajami gazów (palnik wielopaliwowy): gaz wielkopiecowy. Gaz wielkopiecowy potrzebny dla instalacji pobraliśmy z rurociągu zasilającego kotły oraz estakady gazowej.