Terminal Lotniczy w Cork, Irlandia

Klient
JACOBS ENGINEERING DUBLIN

Projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany terminalu lotniczego w Cork, Irlandia. Wsparcie techniczne podczas realizacji projektu dla firmy Jacobs Engineering Dublin. Do obowiązków projektantów GF Projekt należały projekty wykonawcze i warsztatowe wybranych części obiektu, koordynację projektów międzybranżowych wybranego sektora projektu. Konsultacje rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych. Praca nad projektem w międzynarodowym środowisku projektantów, inżynierów oraz koordynacja i nadzór prac budowlanych podczas realizacji.