Przebudowa centrum handlowego Europa w Sosnowcu

Klient

Rozbudowa centrum handlowego w Sosnowcu o dodatkowe powierzchnie handlowe zlokalizowane w północnej, południowej oraz zachodniej części budynku. Projekt przebudowy centrum miał również na celu podniesienie walorów estetycznych oraz funkcjonalnych istniejącego budynku handlowego z lat 77-79. Powierzchnia zabudowy po rozbudowie: 5820m2.