Inwentaryzacja

Klient
Browar Tyski

Przeprowadzenie wielobranżowej skomplikowanej inwentaryzacji instalacji piwa, instalacji wody ciepłej oraz instalacji tryskaczowej. Opracowanie szczegółowej dokumentacji powykonawczej wraz z modelem 3d. Celem zadania było zaktualizowanie istniejącej instalacji piwa, która w trakcie rozbudowy lini technologicznej ulegała modyfikacjom.