Artur Golus


Sprawuje nadzór nad projektami w zakresie instalacji i technologii. Projektant i kierownik robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Ekspert ds.projektów w sektorze przemysłowym.