Józef Frączek

Założyciel firmy GF projekt

Od 2013 roku Prezes Zarządu prężnie działającej firmy GF Projekt. Dyrektor ds. realizacji Inwestycji, ekspert ds. projektów w sektorze energetycznym. Absolwent Politechniki Częstochowskiej - wydział elektryczny 2002r. i Politechniki Wrocławskiej - wydział telekomunikacji 2008r. Członek Śląskiej Izby Inżynierów od 2009r - uprawnienia zawodowe do projektowania i kierowania robotami budowlanymi. Posiada 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami wielobranżowymi. W latach 1996 -2013 na stanowisku Dyrektora Technicznego w firmie z branży zabezpieczeń technicznych, odpowiedzialny za realizację obiektów handlowych sieci: Geant, Auchan, Real, Ikea, Mayland. Koordynował zabezpieczenia sieci banków: Bank Śląski, PKO BP S.A., Polbank. Biegły Sądu Okręgowego w Katowicach. Specjalista w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Odpowiada za bezpośrednią koordynację prowadzonych projektów i inwestycji i zarządzanie zespołem.