Piotr Górnik


Dyrektor techniczny firmy Gf Projekt. Ekspert ds.negocjacji biznesowych, posiada wieloletnie doświadczenie handlowe, odpowiedzialny za zarządzanie projektami wielobranżowymi, pozyskiwanie nowych kontaktów biznesowych. W latach od 2015 do chwili obecnej opracował i koordynował projekty dla wiodących firm z sektora energetycznego i farmaceutycznego: Tameh, Tauron, Polpharma, Elanda Pharma. Absolwent Oxford Cherwell Valley College, absolwent Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na kierunku Architektura i Urbanistyka. Ukończył kurs obsługi programów AutoCad-Autodesk, MS Office, Photoshop, Web Design w London College.